Yerel/Yerelde/Yerelden Demokrasi

2022 yılının ilk düşünce paylaşımı (Yerel/Yerelde/Yerelden Demokrasi üzerine) değerli hocamız Prof. Dr. Kemal Görmez tarafından yapılacaktır. Modern düşünce ve siyasetin merkezinde yer alan demokrasinin “yerel” tezahürlerinden günlük yaşam pratiklerine ne şekilde projeksiyonlar yapabiliriz? Mahalli idare seçimleri, siyasi partiler, mahalli temsilciler, belediye başkanları, meclisler, konseyler, sivil toplum, müzakere ve karar alma süreçleriyle günlük hayatın ayrılmaz parçası haline gelen (popüler) yerel demokrasi, yerel(de) demokrasiyi ne ölçüde temsil edebilmektedir? Yerel(den) demokrasi ülke içindeki demokrasi gelişimine ve tartışmalarına katkı sunabilir mi? Daha birçok soruyu (ve sorunu) beraberinde taşıyan “yerel demokrasi” üzerine  Prof. Dr. Görmez’in düşünce paylaşımına hepinizi bekliyoruz.

Toplantı Kayıtları

-Yerel/Yerelde/Yerelden Demokrasi üzerine-
Sunum:Prof. Dr. Kemal Görmez

Tartışma ve Değerlendirme