Habitat II Dijital Arşivi

HABİTAT II KONFERANSI DİJİTAL ARŞİVİ

Bu arşiv 1996 yılında İstanbul’da gerçekleşen ikinci Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşmeleri Konferansı’na (Habitat II) ait dijital belge ve dökümanların dijital ortama aktarılması ile oluşmuştur.

Arşiv organizasyon sürecinde yer alan Prof. Dr. İlhan Tekeli, Yiğit Gülöksüz ve Gürel Tüzün’ün kişisel arşivlerinde yer alan yaklaşık 640 adet belge, video, ses kaydı vb. veriler üzerinde yaklaşık 18 ay süren çalışma sonucunda dijital ve İTŞKV İmece Evi’nde doğrudan erişilebilir olarak kamuyla paylaşıma açılacaktır.

Arşiv sürecinde bizlerden desteklerini esirgemeyen Ülkü Özen ve Nurçin İleri‘ye teşekkür ederiz.

Arşiv çalışması hala devam eden bir çalışmadır ve kullanılabilir olduklarında daha fazla döküman eklenmeye devam edecektir.


Arşivde yer alan dökümanlar Konferans Öncesi Dönem, Konferans Dönemi ve Konferans Sonrası Dönem olarak sınıflandırılmıştır.


Habitat II Konferansı öncesi dönem;

  • Habitat II Seyir Defteri
  • Birleşmiş Milletler Resmi Belgeleri
  • Danışma Kurulu ve Ulusal Rapor Çalışmaları
  • Küresel Eylem Planı Çalışmaları
  • Organizasyona İlişkin Hazılık ve Gelir-Gider Durumu
  • Habitat II’ye Kadar Yapılan Konferans/Workshop/Forum/…Çalışmalarına ait dökümanlardan oluşmaktadır.

Dökümanlara ulaşmak için LİNK!

https://drive.google.com/drive/folders/1Qto42gViD3dZ5VVdUBS-C1PFfB6zvktW?usp=sharing


Habitat II Konferansı dönemi;

  • Habitat II Esnasındaki Çalışmalar (30 Mayıs-14 Haziran)
  • Habitat II Konferansı Esasında Yapılan Konuşma Metinlerine ait dökümanlardan oluşmaktadır.

Dökümanlara ulaşmak için LİNK!


Habitat II Konferans sonrası dönem,

  • Youth of Habitat
  • Yerel Habitat Çalışmaları
  • İstanbul +5’e ait dökümanlardan oluşmaktadır.

Dökümanlara ulaşmak için LİNK!


  • Basın Yayın Dökümanları
  • Diğer Ülkelere Ait Ulusal Raporlar
  • İlhanTekeli Çalışma Notları

Dökümanlara ulaşmak için LİNK!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir