Misyon Vizyon

Genelde şehircilik ve demokrasi, özelde ise Prof. Dr. İlhan TEKELİ’nin yazıya alınmış eserleri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ndeki dersleri ve değişik yer ve zamanlarda yapmış olduğu konuşmalarında ele aldığı konularda faaliyetler yürütmek, Dünya’da ve Türkiye’de yerleşmelerin, demokrasinin, insan ve yaşam haklarının, yükseköğretimin tarihsel gelişiminin ve uygulamalarının, mevcut durumunu dikkate alarak evrensel değerler ışığında gelişmesine katkıda bulunmaktır. Vakıf bu amacını gerçekleştirirken, bağımsızlığı ve tarafsızlığı esas alır. Ticari faaliyetler yürütmekten ziyade bilimselliği öne çıkaran her türlü faaliyetini piyasa kuralları içerisinde icra etmeyi, bilimsel ve mesleki saygınlığı korumayı ve geliştirmeyi destekleyici amaçlar olarak kabul eder.

Vakıf, yukarıda belirtilen amaçlarına ulaşmak için, yaşam kalitesi, sürdürülebilirlik, katılım ve yönetişim, yenilikçilik anahtar kelimeleri ışığında münhasıran bilimsel araştırma, bilimsel toplantı, yayıncılık, eğitim ve öğretim konularında faaliyette bulunmak üzere, yasalara ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak;

a) İlhan Tekeli Şehircilik Bienali: İki yılda bir Ankara’da düzenlenecek olan, bilim kurulunun mütevelli heyetince belirlendiği, her türlü organizasyonunun Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yapıldığı bienal etkinlikleri yapar.

b) İlhan Tekeli Şehircilik Tez Ödülü: Her yıl ülkemizde Şehircilik konusunda kabul edilmiş lisansüstü tez çalışmalarında Yüksek Lisans ve Doktora için ayrı kategorilerde olmak üzere, seçici kurulunun mütevelli heyetince belirlendiği, İlhan Tekeli Şehircilik Tezi Ödülü verir.

Bizler, başta Anadolu coğrafyasında olmak üzere, Dünya üzerinde yerleşmelerin gelişim ve dönüşümünü anlamaya, bunu insanın da bir parçası ve yapıcısı olduğu, coğrafya, tarih, kültür, ekonomi gibi eksenlerde irdelemeye çalışan, kent yaşamının ayrılmaz parçaları olan insan hakları, demokrasi ve yaşam kalitesinin gelişmesine çalışan, bu konularda Türkiye’nin vicdanı olmaya aday bir vakıf oluşumunun mensuplarıyız. İlhan Tekeli ile özdeşleşmiş üretken, paylaşmacı ve çoğulcu yaşam biçimini kabul ediyoruz. Bunu yerel kültürümüzün asli unsuru olarak öne çıkarmak, büyütmek ve Dünyaya sunmak kaygısındayız. İlkelerimizi paylaşan ve imecemize katkıda bulunan herkese kapımız açıktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir