2022 Tez Ödülleri

Tez Ödülü Süreci

1996-2016 yılları arasında her yıl Vakfımız onursal başkanı Prof. Dr. İlhan Tekeli tarafından Ortadoğu Teknik Üniversitesi bünyesinde şehir ve bölge planlama alanında yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerine verilen İlhan Tekeli Tez Ödülü, 2017 yılından itibaren İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı bünyesinde Türkiye bütününe yaygınlaştırılmış olarak verilmektedir.

2022 İlhan Tekeli Tez Ödülleri için Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı ile şehir ve bölge planlama ile ilgili diğer ana bilim dalları tarafından kabul edilmiş yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının başvuruları Mart-Mayıs 2023 tarihleri arasında alınmış, Seçici Kurul değerlendirmelerini Haziran-Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirmiştir. 2022 İlhan Tekeli Tez Ödül Töreni Etkinliği 22 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Tez Ödülü Seçici Kurulu

Prof. Dr. Aliye Ahu Gülümser – İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Anlı Ataöv – Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşe Dilek Darby – İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Duygu Gökçe – Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Ebru Çubukçu – Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Emine Yetişkul – Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Fatime Güneş – Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Feray Koca – Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Çağlar Meşhur – Konya Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Metin Özuğurlu – Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Neslihan Kulözü Uzunboy – Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Seda Çalışır Hovardaoğlu – Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Zeynep Uludağ – Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Ayşecan Terzioğlu – Sabancı Üniversitesi
Doç. Dr. Ela Ataç Kavurmacı – TED Üniversitesi
Doç. Dr. Emel Karakaya Ayalp – İzmir Demokrasi Üniversitesi
Doç. Dr. Leyla Alkan – Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Methiye Gül Çöteli – Bursa Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Bahar Aksel Enşici – Mimar Sınan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Bilge Çakır – Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Deniz Altay Kaya – Çankaya Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Erhan Kurtarır – Yıldız Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Hüseyin Erkan – Karadeniz Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Gülsah Aykaç – Marmara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi özgül Acar özler – Gebze Teknik Üniversitesi

Başvuru İstatistikleri

Başvuru İstatistikleri

33’ü doktora ve 45’i yüksek lisans olmak üzere toplam 78 tez için ödül süreci başlatılmıştır.

Başvuran tezlerin,

  • %40ı (31 tez) İstanbul, %33si (26 tez) Ankara, %8i (6 tez) İzmir, %4ü (3 tez) Kocaeli, %3ü (2 tez) Antalya, %3ü (2 tez) Bursa, %9u ise çeşitli (Aydın, Erzurum, Gaziantep, Isparta, Trabzon, Van, Zonguldak) illerdeki üniversitelerde üretilmiş, 1 tez ise yurtdışında tamamlanmıştır.
  • %44ü (34 tez) şehir ve bölge planlama, %20si (15 tez) kentsel tasarım, %14ü (11 tez) mimari tasarım, mimarlık ve restorasyon, %6sı (5 tez) sosyoloji, %16sı ise çeşitli alanlarda (geomatik, iktisat, işletme, eğitim, sanat tarihi, kentsel politika, taşınmaz değerleme vb.) üretilmiştir.

2022 yılı başvurularında yer alan anahtar kelimeler: Kentsel Tasarım, koruma/sit/kimlik, mekan üretim/davranış. Konut. Ulaşım, iklim değişikliği, göç/mülteciler, imar hakkı/rant bölge, tüketim coğrafyası, kentsel müşterekler, enerji sistemleri, mahalle, dönüşüm/ayrışma, yerel yönetim, İşletme, İktisat, Eğitim Yönetimi,  Taşınmaz değerleme, Sosyal Çevre Bilimleri, Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, Peyzaj Mimarlığı, Kentsel Mekan Organizasyonu, Geomatik, Restorasyon, Mimarı Tasarım, Sosyoloji

Tez Ödülleri Teşvik Ödülleri

Doktora Kategorisi

Funda Sönmez Öğütle Sanayisizleşme ve Mekanın Yeniden üretimi: Zonguldak-Kavaklık Adnan Menderes Üniversitesi Prof.Dr. Şerife Geniş
Doğuş Güler Düşey mülkiyet haklarının 3 boyutlu yönetimi için yapı bilgi modellemesi Tabanlı Bütünleşik Bir modelin Geliştirilmesi ve 3 parçalı döngü yaklaşımı İTÜ Prof. Dr. Tahsin Yomralıoğlu
Ebru Eren The conceptualization of a new semiological/semiotic model for the understanding of the matters of the causality and the meaningfulness in/of the built environment ODTÜ Prof. Dr. M. Adnan Barlas
Umut Erdem Türkiyede inovasyon ve teknoloji ağlarının bölgesel büyümeye mekansal etkileri Dokuz Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Mert Çubukçu
Ceren Gamze Yaşar Production Of Space And Agricultural Production Under Metropolitan Municipality System: The Case Of Konya ODTÜ Prof. Dr. Melih Ersoy

Doktora Tez Teşvik Ödülünü almaya hak kazanan 5 tez için 5.000’er TL para ödülü – Prof. Dr. Tansı Şenyapılı anısına (Doç.Dr. Okan Murat Dede tarafından), Doç. Dr. Gülden Berkman anısına  (Doç.Dr. Okan Murat Dede tarafından), Dr. Fatma Önder Özşeker anısına (MSGSÜ’nden dostları tarafından), Dr. Güven Gülöksüz anısına (Yiğit Gülöksüz tarafından), Prof. Dr. Ali Türel tarafından

Yüksek Lisans Kategorisi

Cihat Baluken Covid19 sonrası sosyal eşitsizlikleri toplu taşıma pratikleri üzerinden anlamak, Brüksel Belçika’dan dersler İTÜ Doç. Dr. Eda İnce Beyazıt
Asude Bolat Kentsel açık mekan olarak caddelerin kalite kriterleri bakımından değerlendirilmesi ve kavramsal bir model önerisi İTÜ Doç. Dr. Eren Kürkçüoğlu
Yağmur Aşçı The relationship between children’s neighborhood attachment and their place use: A cross-section study in Ankara ODTÜ Doç. Dr. Yücel Can Severcan
Alperen Alan Architectural Experience And “Existential Sense”: Analysis Of Some Architectural Patterns In Eminönü With Their Sociocultural Context ODTÜ Prof. Dr. Mualla Erkılıç

Yüksek Lisans Tez Teşvik Ödülünü almaya hak kazanan 4 tez için 3.000’er TL para ödülü – Dr. Fatma Önder Özşeker anısına (MSGSÜ’nden dostları tarafından), Dr. Fatma Önder Özşeker anısına (MSGSÜ’nden dostları tarafından), Dr. Fatma Önder Özşeker anısına (Kırıkkale Üniversitesi’nden dostları tarafından), Dr. Güven Gülöksüz anısına (Yiğit Gülöksüz tarafından)

Tez Ödülleri Sahipleri

-Doktora-

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama ana bilim dalında, danışmanlığını Prof. Dr. Emine Yetişkul Şenbil’in yapmış olduğu “Türkiye illeri için iklim riski değerlendirme yöntemi geliştirilmesi” başlıklı tezi ile Dr. Gülsün Duygu Bütün olmuştur.

 

-Yüksek Lisans-

İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel Tasarım ana bilim dalında, danışmanlığını Doç. Dr. Eren Kürkçüoğlu’nun yapmış olduğu “Yaya caddelerinde mikro hareketin nicel analizi: istiklal caddesi örneği” başlıklı tezi ile Ali Yılmaz olmuştur.

 

Ödül Töreninden Fotoğraflar