YER-SİS: Türkiye’deki Yerleşim Sistemini ve Yerleşimler Arası İlişkileri Anlama ve Çözümleme Projesi

17.10.2021 tarihinde gerçekleştireceğimiz düşünce paylaşım platformumuz son yıllarda gerçekleştirilen en büyük bölgesel araştırma olan “Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Araştırması (YER-SİS) Projesi” hakkında olacaktır. Proje kapsamında, 81 il ve 973 ilçe merkezi ile 37.036 kırsal yerleşme (köy/kırsal mahalle) ya da beldede gerçekleştirilen saha çalışmaları sonucunda en son 1982 yılında elde edilmiş yerleşme kademelenmeleri de yenilenmiştir. Projede emekleri geçen Sn Prof. Dr. K. Mert Çubukçu, projenin kurgusu ve işleyişi, çalışma yöntemi, elde edilen veriler ve sonuçları üzerine düşünce paylaşımı yapacaklardır.

Toplantı Kayıtları

YER-SİS: Türkiye’deki Yerleşim Sistemini ve Yerleşimler Arası İlişkileri Anlama ve Çözümleme Projesi

Sunum Prof. Dr. K. Mert Çubukçu

Tartışma ve Değerlendirme