Türkiye Bölgelerinin Çeşitliliği ve İlişkililiği: Türkiye’deki İlk 1000 Sanayi Kuruluşunun Coğrafi ve Sektörel Çeşitliliği

“Türkiye Bölgelerinin Çeşitliliği ve İişkililiği” üzerine, Prof. Dr. Çubukçu ile çalışmalarını sürdüren Sn. Umut Erdem’in düşünce paylaşımı gerçekleşmiştir.  Türkiye’deki ilk bin sanayi kuruluşunun coğrafi ve sektörel çeşitliliğine odaklanan çalışmanın sonucunda, sermaye birikim süreçlerinin doğu-batı ayrımını korumasına rağmen, İstanbul, Ankara ve İzmir’deki tarihsel yoğunlaşmanın azaldığı, sektörel çeşitlenme örüntüsünün de değiştiğine yönelik tespitler yer almaktadır.