Temsili Olmayan Kuramların Gelişimi Planlama Anlayışımızda ve Kente Bakışımızda Ne Tür Değişmeler Yaratıyor?

Düşünce paylaşımında, Prof. Dr. Tekeli, temelde yapılanmacı olmayan kuramların gelişmeye başlamasının, kente ve planlamaya yaklaşımızda ne tür değişiklikler ortaya çıkaracağını ele alacaktır. Bu amaçla, öncelikle, temsili olmayan kuramlar alanının günümüze kadar nasıl bir gelişme gösterdiğini paylaşacak, temsili olmayan kuramlar alanının belkemiğini oluşturan Deleuze ve Guattari’nin yaşam felsefesini ana boyutlarıyla ele alacaktır. Ardından, duygusal etkinin (affect) sosyal bilimlerde yarattığı dönüşüme odaklanacaktır.

Temsili olmayan kuramların gelişmesi konusunda belli bir fikir hazırlığından sonra, bilimsel bilgi alanında yaşanan bu gelişmelerin, özelde kente genelde mekansal sorunların ele alınışında nasıl bir değişim yaratacağına odaklanacaktır. Son bölümde, önem kazanan temsili olmayan kuramların ve duygusal etki faktörünün planlama kuramını ve pratiğini nasıl değiştirdiği üzerine düşüncelerini paylaştıktan sonra temsili olmayan kuramların, gelişmeye başlamasını bilimsel bilginin gelişmesi açısından değerlendirecektir

Ana Metine erişebilmek için aşağıdaki dosyaya tıklayabilir/indirebilirsiniz.

Temsili Olmayan Kuramların Gelişimi Planlama Anlayışımızda ve Kente Bakışımızda Ne Tür Değişmeler Yaratıyor? – 1

 

 

Temsili Olmayan Kuramların Gelişimi Planlama Anlayışımızda ve Kente Bakışımızda Ne Tür Değişmeler Yaratıyor? – 2

 

 

Temsili Olmayan Kuramların Gelişimi Planlama Anlayışımızda ve Kente Bakışımızda Ne Tür Değişmeler Yaratıyor? – 3