Sürdürülebilir Yerleşmeler-I

Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği ortaklığında/katkılarıyla, Türkiye’nin ilk büyük uluslararası organizasyonu olan Habitat II- İkinci Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşmeleri Konferansı (3-14 Haziran 1996) üzerine düşünce paylaşım platformu toplantıları düzenlemekteyiz. Toplam iki toplantı olarak düzenlenecek seri toplantıların ilki 14.03.2021 tarihinde, ikincisi ise 21.03.2021 tarihinde icra edilecektir.

Habitat-II toplantısı, üzerinden 25 yıl geçmiş olmasına rağmen gündemini ve diğer Habitat-II toplantıları arasında güncelliğini kaybetmemiş, sivil toplumun gündemine damga vurduğu uluslararası toplantı olmuştur. Toplantının gerçekleşmesinde ülkemiz siyaseti yanı sıra dönemin TOKİ Başkanı Sn Yiğit Gülöksüz, Sn Dr Gürel Tüzün, Sn Prof Dr İlhan Tekeli, Sn Prof Dr Ali Türel başta olmak üzere daha isimlerini sayamadığımız birçok kişinin insan üstü çaba ve mesaileri önemli rol oynamıştır. yanı sıra ülkemiz aydınlar topluluğunun ve şehircilik akademiyasının dünya ile buluştuğu en önemli toplantı olmuştur. Konferans, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin uluslararası camiadaki Türkiye’ye karşı olan olumsuz imajı da önemli ölçüde silmiş, Dünyaya önemli kavramlar üzerinden mesajlar verilmesine de katkıda bulunmuştur. Bunda ülkemiz entelijansiyasının katkısı büyüktür.

1976 yılında Vancouver (Kanada), 1996 İstanbul (Türkiye) ve 2016 Quito  (Ekvator) düzenlenen üç Habitat konferansının raporları incelendiğinde Habitat II toplantısı günümüz dünyasına halen ışık tutacak önemli görüşleri barındırmaktadır. (Bakınız aşağıdaki önemli kavramların raporlarda kullanım sıklığını gösteren grafik ile bu e-postanın sonunda yer alan Habitat II Anlam Dünyası şekli.)

Takdir edersiniz ki İstanbul Habitat-II konferansı, Vancouer Habitat-I konferansını çok ileri noktaya taşımız, Quito Habitat-III konferansınca da aşılamamıştır. Buna karşın Habitat-II Türkiye’de yeterince tartışılamamıştır. Toplantı sonrasında ortaya çıkan siyasal ve ekonomik gelişmeler, Habitat-II’yi ülkemiz gündeminde geri sıralara atmıştır. Habitat-II gündeminden kopmamız nedeniyle, 2016 yılında düzenlenen Habitat-III toplantısına da Türkiye olarak katkımız sınırlı kalmıştır.

Toplantı Videoları

-Açılış-

Sürdürülebilir İnsan Yerleşmeleri için HABİTAT II Deneyimleri ve Kavram arayışları
Sunum: Emine Şeyda Satılmış

Habitat II Danışma Kurulu Başkanı İlhan Tekeli’nin Değerlendirmesi

Habitat II Danışma Kurulu Üyesi Ali Türel’in Değerlendirmesi

Habitat II Danışma Kurulu Üyesi Şule Özüekren’in Değerlendirmesi

Tartışma ve Değerlendirme