Planlama Dergileri Editörler Toplantısı

Bilim insanları arasındaki mektuplaşmalardan ortaya çıkan akademik toplantılar ve  akademik dergiler (günlükler/izlenceler), günümüzde kadar geçen sürede, bilimin gelişmesinin ve çeşitlenmesinin en temel iletişim araçları haline gelmiştir. Takdir edersiniz ki bu iletişim araçları olmadan epistemik topluluklarının oluşumu, gelişimi ve farklı topluluklarla etkileşimi imkansızdır.
Bu akademik faaliyetleri yöneten ve ilerleten yegane aktörler, bilim kurulları ve editörlerdir. Bilimsel gelişmesinin en temel unsurları arasında yer alan etkileşimin yöneticileri olan editörler, akademik toplulukların kurumsal temsilcileri olarak öne çıkmaktadırlar.
İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı olarak dostlarımızı, Dünyada adeta ayrı bir sektör halini almış, ülkemizde ise giderek büyüyen ve saçaklanan akademik dergiler üzerine dergi editörleri ile kimi konular üzerine birlikte düşünmeye davet ediyoruz.  Toplantımıza ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, TMMOB Şehir Plancıları Odası Planlama Dergisi, (Kent Araştırmaları Enstitüsü) İdealkent Dergisi ile (Çankaya Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi) GRID Mimarlık, Planlama ve Tasarım Dergisi sayın editörleri iştirak edeceklerdir.
Bu konularda birlikte düşünürken, Türkiye’de akademik dergilerin durumu, geleceği ve sürdürülebilirliği, uluslararasılaşması, etki değerleri, atıflar, bilime katkı, yaygın etki, kalite ve yayın sistematigi gibi konular üzerine de düşünce geliştirmeyi arzu etmekteyiz.

Toplantı Kayıtları

-Açılış-

-Planlama alanındaki çalışmaların yoğunlaştığı konular ve temalar-

-Dergicilik ve ulusal/uluslararası dizinlere ilişkin görüşler-

-Tartışma ve Değerlendirme-

-İlhan Tekeli Değerlendirmesi-