Kentsel Mültecilerin Adaptasyon ve Uyum Süreçlerine Yeni Bir Bakış Açısı: Kapsayıcı Kent İnşası Amaçlı Sosyal İnovasyon Deneyi POT-A

TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projesi, Suriye’deki iç savaş nedeniyle ülkemiz kentlerinde (İstanbul, İzmir ve Hatay) yaşamlarını sürdüren Suriye kökenli mültecileri konu edinmektedir.  Proje kapsamında yerel toplum ile mülteci toplumu arasındaki adaptasyon ve uyum sürecinin oluşumu ve gelişimi farklı boyutlarıyla incelenmektedir. Bu amaçla geliştirilen kavramsal çerçeve, “sosyal inovasyon deneyi” (Yaşayan Laboratuvar) marifetiyle işlevsellik kazandırılmıştır. Gerçek ortam ile sanal ortamda gerçekleştirilen deneylerin ev sahipliğini yapan yaşayan laboratuvar çalışmalarında adaptasyon ve uyumun farklı boyutlarına ilişkin parametreler tahmin edilerek, yol gösterici nitelikte “Kapsayıcı Kent Endeksi” geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Toplantı Kayıtları

-POT-A Projesi Kısa Tanıtımı-

Sunum: Prof. Dr. Buket Ayşegül Özbakır

-İstanbul-Hatay-İzmir Saha Çalışma Bulguları-

Sunum: Dr. Öğr. Üyesi Erhan Kurtarır, Prof. Dr. Buket Ayşegül Özbakır, Dr. Öğr. Üyesi Emel Karakaya Ayalp

-Yerel Yönetimler için Kapsayıcı Kent Yol Haritası ve Gelecek Araştırmalar için Öneriler-

-Proje Yaygın Etkileri ve Tez Çalışmaları-

Sunum: Araş. Gör. ‪Zehra Güngördü, Meltem Oktay, Fırat Tekbaş

-Tartışma ve Değerlendirme-