İzmir’de Kentsel Yenileme ve Dönüşüm

Tübitak tarafından Öncelikli Alanlar – Kentleşme Çağrısı kapsamında desteklenen “İzmir Örneği ile Türkiye’de Değişen Yerleşme Örüntüsünün Yorumlanması” başlıklı projenin alt projesi olan “İzmir’de Kentsel Yenileme ve Dönüşüm”projesi (117K825), karmaşıklık kuramı bağlamında İzmir’de kentsel dönüşüm proje uygulama süreçlerinde ortaya çıkan oluş ve örüntülerin nasıl değerlendirileceğini araştırmayı amaçlamaktadır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi tarafından öncelikli kentsel dönüşüm alanı ilanı gerçekleştirilen alanlardan, proje kapsamında, kentsel gelişim için tetikleyici olma potansiyeline sahip, farklı kentsel bölgeleri temsil eden, farklılaşan tarihsel, yasal, sosyal ve mekânsal gelişim izlerine ve özelliklerine sahip, farklı süreçlerin ortaya çıkmasıyla her adımında farklı çözüm önerileri üretildiği tespit edilen kentsel dönüşüm alanları araştırılmak üzere seçilmiştir. Oluş ve örüntülerin izlerini sürmek amacıyla dönüşümün tamamlandığı, devam ettiği ve henüz başlangıç aşamasında olduğu bu alanlarda, çeşitlenen aktörler ile görüşmeler yürütülmüş, saha çalışmaları ve anket çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yürütülen bu kentsel yenileme ve dönüşüm projeleri, süreç öncesi, sürecin devam ettiği dönem ve süreç sonrası dönem için; tarihsel ipuçları, sosyo-mekânsal yapının etkisi, aktörler ve ilişkiler ve değişime yön veren oluşlar ile süreçte gelişen uyumlama tecrübeleri kapsamında değerlendirilmektedir.

Toplantı Kayıtları

-İzmir’de Kentsel Dönüşüm Yaklaşımı-

Sunum: Prof. Dr. Nihan Özdemir Sönmez- İsmail Mutaf

-Kentlerde Değişimin Örüntüleri: Kentsel Dönüşüm ve İzmir Modeli-

Sunum: Dr. Öğretim Görevlisi Tuğçe Şanlı

-İzmir’de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları: Uzundere ve Kadifekale Örneği-

(Sunum: Şule Demirel)


-İlhan Tekeli Değerlendirmesi-


-Tartışma ve Değerlendirme-

-Soru-Cevap Bölümü-