Bölgesel Politikaların İkilemi-Kalkınma Kavramını Bölgelerin Siyasi Tepkileri Üzerinden Düşünmek

2022 yılının ikinci düşünce paylaşımı, değerli hocalarımız Prof. Dr. Ayda Eraydın ile Dr. Gülden Özatağan tarafından yapıldı  “Geri bırakılmış yörelerin öcü” gibi birçok boyutu (ve sorunu) beraberinde taşıyan “Bölgesel Politikaların İkilemi: Kalkınma Kavramını Bölgelerin Siyasi Tepkileri Üzerinden Düşünmek” konusu tartışıldı.

Toplantı Kayıtları

-Bölgesel Politikaların İkilemi-Kalkınma Kavramını Bölgelerin Siyasi Tepkileri Üzerinden Düşünmek-

Sunum: Dr. Gülden Özatağan

-Bölgesel Politikaların İkilemi-Kalkınma Kavramını Bölgelerin Siyasi Tepkileri Üzerinden Düşünmek-

Sunum: Prof. Dr. Ayda Eraydın

Tartışma ve Değerlendirme