Aziz Kocaoğlu’yla İzmir Yerel Yönetim Modeli

Aziz Kocaoğlu’nun 2004 yılında göreve geldikten sonra, 2018 yılına kadar geçen 14 yıllık süre sonunda, yerel yönetim anlayış ve uygulamaları, İzmir Yerel Yönetim Modeli olarak tescil olmuştur. İzmir Yerel Yönetim Modeli, konularında uzman bir ekibin, fikir ve görüş alışverişi yaptığı toplantılarla içeriği doldurulmuş, 2000’li yılların ilk ve en önemli demokratik yerinden yönetim tecrübesinin bilimsel karşılığıdır.

İzmir Yerel Yönetim Modeli’nin asli unsuru, üç dönemdir belediye başkanlığını yürüten Aziz Kocaoğlu’dur. İzmir Yerel Yönetim Modeli, demokrasi ve yaşam kalitesi eksenli bakış açısı, sürdürülebilir ve yenilikçi girişim ve uygulamalarıyla öne çıkmaktadır. Habitat II Konferansının vurgu yaptığı, insan hakları ve demokrasiyi esas alan yapısı, Habitat III Konferansının öne çıkardığı eşitlikçi ve sosyal entegrasyona dayalı işleyişi, Avrupa Birliği’nin yerel yönetişim konusundaki anlayışıyla örtüşen kurgusuyla İzmir Yerel Yönetim Modeli, uluslararası ölçekte dikkate değer, Aziz Kocaoğlu’nu ise önemi sınırlarımızı aşan bir yerel aktör yapmıştır.

Etkinliğimiz, bir yandan asli yerel aktörün modeldeki rolünü açığa çıkarmayı, onu kritik gerçekçi bir şekilde sorgulamayı, diğer yandan başkanlık sistemiyle yönetilen yerel yönetimlerimiz arasında farkındalık yapmayı amaçlamaktadır. Yaklaşan yerel yönetim seçimlerinde halkımızın sağduyusuna katkı sağlayabilirsek yaygın etkimizi artıracağımızı düşünmekteyiz.