Hürriyet (28.04.2024)-Zeynep Bilgehan-Artık köyden indim şehire dönemi bitti

Türkiye’de ‘şehir planlama’ denince akla gelen ilk isimlerinden biri Prof. İlhan Tekeli. ODTÜ Şehir Planlama Bölümü’nün ilk üç öğrencisinden biri; bugüne kadar yayınlanmış 120’den fazla eserde imzası var. Kentsel dönüşümden şehirleşme tarihine, göçten mimari tarihine kafa yormadığı konu yok.

Artık köyden indim şehire dönemi bitti

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/zeynep-bilgehan/artik-koyden-indim-sehire-donemi-bitti-42452832